LXII Bal Arkonii

LXII Bal Arkonii

14 października 2017

Warszawski Dom Technika NOT
Korporacja Akademicka Arkonia
ma zaszczyt zaprosić na

LXII Bal Arkonii

W sobotę
14 października 2017 roku
o godzinie 20:30

Dodaj do kalendarza

Warszawski Dom Technika NOT
2 piętro
ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie

Pokaż na mapie

Wysoki Patronat

J.E. Harri Tiido Ambasador Republiki Estońskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Honorowy Patronat

J.M. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej

J.M. prof. dr hab. Marcin Pałys Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

J.M. dr hab. Marek Rocki Rektor Szkoły Głównej Handlowej

Program Balu

Pokaz mazura
Walc kotylionowy
Aukcja charytatywna i loteria fantowa

Aukcja charytatywna i loteria fantowa

Wkrótce więcej informacji...

Karty wstępu

  Do 6 X Po 6 X
Młodzież do 25 lat 70 zł 90 zł
Dorośli – osoba 180 zł 200 zł
Dorośli – para 360 zł 400 zł

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc przy stolikach 30zł/os. po uprzednim kontakcie z Komisarzem Balu.

Karty wstępu można nabyć:

 • Na kwaterze Korporacji Akademickiej Arkonia przy ul. Koźlej 10
  we wtorki w godzinach 19:00-22:00
 • Płacąc przelewem:
  15 1020 1097 0000 7102 0113 3990
  Korporacja Akademicka Arkonia ul. Koźla 10, 00-228 Warszawa
  W tytule prosimy umieścić imiona i nazwiska osób z dopiskiem "Darowizna na Bal"
 • Płacąc przy wejściu
 • U Komisji Balowej (kontakt)

Obowiązują stroje wieczorowe.

Organizatorzy

Gospodarze balu:

Magdalena i Andrzej Jeleńscy
Magdalena i Kazimierz Jeleńscy
Hanna i Paweł Wilscy

Komisja Balowa
bal@arkonia.pl

Jędrzej Jeleński
Komisarz Balu

+48 888 536 144

Korporacja Akademicka Arkonia

Arkonia jest stowarzyszeniem studenckim o charakterze ideowo-wychowawczym. Powstała w Rydze w 1879 roku, a przeniesiona do Warszawy została po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Arkonia wymaga od swoich członków wyrobienia w sobie określonych zasad oraz konsekwencji w ich przestrzeganiu, tak by po studiach w życiu rodzinnym, zawodowym i obywatelskim umieli zachować godność, postępować odpowiedzialnie, a zdobyte umiejętności wykorzystywali dla dobra wspólnego.

Dewiza Korporacji, hasło "Veritate ac Labore", czyli "Prawdą a Pracą", przedstawia wartości, które są dla Arkona środkami do osiągnięcia każdego celu w życiu, od najdrobniejszego do najbardziej wzniosłego. Prawda jest fundamentalną wartością, w życiu tylko na niej można wznosić trwałe budowle. Praca, w tym społeczna, zarówno na skalę lokalną, jak i globalną ma również ogromną wartość. Wierzymy, że bez pracy nie da się niczego osiągnąć czy trwale zmienić, a sukces osiągnięty bez pracy jest niepełny.

Trzy Filary, na których opiera się nasze stowarzyszenie, to przyjaźń, praca nad sobą i patriotyzm. Arkoni z dumą przyznają się do swoich zasad oraz nie unikają zaangażowania w sprawy społeczne.

Więcej informacji na www.arkonia.pl.